Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har varit legal rådgivare till Klövern AB (publ) i samband med försäljningen av en fastighetsportfölj om 42 fastigheter i Karlstad, med ett underliggande fastighetsvärde om 2 610 000 000 kronor. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till cirka 204 000 kvm och utgörs huvudsakligen av kontor samt lager/logistik. Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Erika Samuelsson och Anna Magnusson.