Aktuellt och nyheter

Fintechbolaget Capcito Finance AB har i en tredje investeringsrunda tagit in 74 miljoner kronor varvid Schibsted Tillväxtmedier och Ventech Capital träder in som nya delägare jämte SEB Venture Capital och Collector Ventures. Capcitos affärsidé är att förenkla finansiering för småföretagare genom en automatiserad kreditbedömning som är kopplad till låntagarens ekonomisystem. Walthons team bestod av Maria Norrman och Louise Berlin.