Aktuellt och nyheter

Klövern har avyttrat 21 fastigheter i Örebro, Malmö, Haninge och Växjö för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 1 570 mkr. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till cirka 123 000 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för lager/logistik. Hyresvärdet uppgår till 140 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 93 procent. Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Erika Samuelsson och Anna Magnusson.