Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har varit legal rådgivare till Corem Property Group AB (publ) i samband med försäljningen av en fastighetsportfölj om 30 fastigheter till Onyx Sweden Holdco S.à r.l, ett bolag som kontrolleras av Blackstone Group International Partners LLP. Affären görs som en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 4,2 miljarder kronor före avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheterna utgörs till merparten av lager/logistikanläggningar och är belägna på 13 orter i Sverige. Objekten har en total uthyrbar area om cirka 500 000 kvm, ett årligt hyresvärde om cirka 309 mkr och en uthyrningsgrad om 88 procent. Frånträde planeras till den 5 juli 2019, men är villkorat av prövning hos Konkurrensverket. Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Maria Norrman, Michelle Hessius, Erika Samuelsson och Anna Magnusson.