Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har genom Jürgen Conzen med teamet Clarissa Fröberg och Louise Berlin biträtt Compagnie Gervais Danone S.A. vid förvärvet av en minoritetsandel i ProViva AB från Skånemejerier Ekonomisk Förening. Danone äger sedan tidigare en större aktiepost i ProViva och förstärker genom förvärvet sin ställning som majoritetsägare i bolaget.