Aktuellt och nyheter

Klövern AB (publ) har emitterat ytterligare 1 000 mkr respektive 400 mkr icke säkerställda gröna obligationer under Klöverns gröna obligationslån (ISIN SE0011063163) med slutligt förfall i april 2022 och rambelopp om 2 500 mkr. Total utestående volym efter de två emissionerna uppgår till 2 300 mkr. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Klöverns gröna ramverk och Klövern kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Walthon Advokater har varit Klöverns legala rådgivare i samband med emissionerna. Walthons team bestod av delägarna Patrik Essehorn och Maria Norrman samt biträdande juristen Erika Samuelsson.