Företagsöverlåtelser

Företagsförvärv, samgående och omstrukturering av företag är komplicerade processer som ställer höga krav på kvalificerad juridisk expertis. Oavsett om du är på väg att överlåta ett bolag eller om du ska förvärva ett bolag eller en verksamhet, kan vi bistå i processen.

Vi är väl insatta i de komplexa överväganden det medför och som ställer höga krav på kompetent projektledning, taktisk förhandling, noggrann dokumentation samt kvalificerad specialistkompetens. Vi hjälper dig igenom alla de moment som ligger till grund för affären, och biträder hela vägen från inledande överväganden, genomgång och analys av underliggande information (”due diligence”) till förhandling och avtalsskrivning.

Förvärvsprocesser är ofta tidskrävande och påfrestande för verksamheten och dess ledning. Våra jurister arbetar alltid för att du ska kunna upprätthålla din normala verksamhet parallellt med en förvärvsprocess.

Kontakta gärna: Jonas Jonsson, Niklas Haak och Mats Willman

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.