Renate Bergström

Renate Bergström

Biträdande jurist
070-896 95 66

Renate Bergström är verksam i Walthons arbetsgrupp för insolvens och rekonstruktion.

Expertis
Insolvens och rekonstruktion

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2024-
Real Advokatbyrå, studentmedarbetare, 2022-2024

Utbildning
Jur.kand., Stockholms universitet, 2024

Språk
Svenska
Engelska