Mats Willman

Mats Willman

Samarbetande Advokat
070-878 37 83

Mats Willman är huvudsakligen inriktad mot företags- och fastighetsaffärer samt kommersiella tvister, i såväl domstolsprocesser som skiljeförfaranden. Hans specialistkompetens omfattar bland annat byggsektorns avtalssystem (AB, ABT, AB/ABT-U, ABM, ABA, ABK m.fl.) och därmed sammanhängande regelverk. Vidare arbetar Mats i stor utsträckning som rådgivare eller så kallad trusted advisor åt ägarledda företag, familjestiftelser och family offices.

Expertis
Bolagsrätt
Entreprenadrätt
Företagsöverlåtelser
Tvistelösning

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2018-2024
Advokatfirman Nova, 1992–2018
Gavatin & Partners Advokatbyrå, 1989–1992
Tingstjänstgöring, 1987–89

Utbildning
Jur.kand., Lunds universitet, 1987
Företagsekonomi, Lunds universitet, 1984–1986

Språk
Svenska
Engelska