Madeleine Sifvert

Madeleine Sifvert

Partner / Advokat
070-716 67 03

Madeleine Sifvert har lång erfarenhet av tvistelösning, entreprenadrätt och offentlig upphandling. Madeleines specialistkompetens omfattar bland annat byggsektorns avtalssystem (AB, ABT, AB/ABT-U, ABM, ABA, ABK m.fl.) och därmed sammanhängande regelverk. Madeleine agerar också ombud för byråns klienter i kommersiella tvistemål i allmän domstol och inför skiljenämnd. Vidare biträder Madeleine anbudsgivare/leverantörer i samband med upphandlingar. Madeleine är frekvent anlitad som ombud i upphandlingsmål (”överprövningar”) inför förvaltningsdomstol samt mål om skadestånd på grund av upphandlingsfel.

Expertis
Entreprenadrätt
Kommersiella avtal
Offentlig upphandling
Tvistelösning

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2018-
Advokatfirman Nova, 2000–2018
Länsrätten i Stockholm, notarie 1999–2000

Utbildning
Jur.kand., Stockholms universitet, 1998

Språk
Svenska
Engelska