Julia Werner

Julia Werner

Advokat
076-948 24 37

Julia Werner är verksam i Walthons arbetsgrupp för insolvens och rekonstruktion.

Expertis
Insolvens och rekonstruktion

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2024-
JKN Advokat, 2022-2024
Merino Advokatbyrå, 2021-2022
7WISE Advokatbyrå, 2019-2021

Utbildning
Juristexamen, Stockholms universitet, 2020

Språk
Svenska
Engelska