Erika Krantz (Samuelsson)

Erika Krantz (Samuelsson)

Advokat
076-623 03 43

Erika Krantz är verksam inom Walthons fastighetsgrupp samt bank- och finansgrupp där hon främst arbetar med fastighetstransaktioner, allmän fastighetsrätt samt kapitalmarknads- och lånefinansiering. Erika har även erfarenhet av att biträda klienter i bolagsrättsliga frågor och förhandlingar.

EXPERTIS
Fastighets- och företagsöverlåtelser
Fastighetsrätt
Finansiering

ERFARENHET
Walthon Advokater, 2019-
MAQS Advokatbyrå, 2016–2018

UTBILDNING
Jur.kand., Uppsala universitet, 2016

SPRÅK
Svenska
Engelska