Eric Svenningson

Eric Svenningson

Biträdande jurist
070-524 46 10

Eric Svenningson är verksam inom Walthons fastighetsgrupp samt bank- och finansgrupp där han främst arbetar med fastighetstransaktioner, allmän fastighetsrätt samt kapitalmarknads- och lånefinansiering. Eric har även erfarenhet av biträda klienter i bolagsrättsliga frågor och förhandlingar.

Expertis
Fastighets – och företagsöverlåtelser
Fastighetsrätt
Finansiering

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2020-
Advokatfirman Fylgia, uppsatspraktik, 2019

Utbildning
Jur.kand., Stockholms universitet, 2020

Språk
Svenska
Engelska
Franska