Eric Svenningson

Biträdande jurist
Eric Svenningson

Eric Svenningson

Biträdande jurist
070-524 46 10

Eric Svenningson arbetar främst med bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetstransaktioner samt med insolvens och rekonstruktion. Eric biträder därtill även klienter i allmänna affärsjuridiska frågeställningar.

Expertis
Bolagsrätt (corporate)
Fastighets – och företagsöverlåtelser
Kommersiella avtal
Insolvens och rekonstruktion

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2020-
Advokatfirman Fylgia, uppsatspraktik, 2019

Utbildning
2020, Jur.kand., Stockholms universitet

Språk
Svenska
Engelska
Franska

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.