Eddie Martin

Eddie Martin

IT-TEKNIKER
076-623 03 13

Eddie Martin har 20 års erfarenhet inom IT. Eddie sköter de dagliga IT-utmaningarna som en advokatbyrå står inför, hjälper användare med deras IT-relaterade problem och tillhandahåller underhåll och support av den interna IT utrustningen.

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2019-
Fondia Legal Services, 2019
MAQS Advokatbyrå, 2010–2019

Utbildning
Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), IT

Språk
Svenska
Engelska