Claudia Perra Morin

Biträdande jurist
Claudia Perra Morin

Claudia Perra Morin

Biträdande jurist
073-574 19 52

Claudia Perra Morin är verksam inom Walthons fastighetsgrupp och arbetar främst med fastighetstransaktioner och allmän fastighetsrätt. Claudia biträder även regelbundet klienter i kapitalmarknadsrättsliga och bolagsrättsliga frågor.

Expertis
Fastighetsöverlåtelser
Bolagsrätt
Kapitalmarknad

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2021-
Walthon Advokater, Sommarnotarie, 2018-2019
Walthon Advokater, Studentmedarbetare, 2018-2020

Utbildning
Jur.kand., Stockholms universitet, 2021

Språk
Svenska
Engelska

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.