Claudia Perra Morin

Claudia Perra Morin

Biträdande jurist
073-500 73 33

Claudia Perra Morin är verksam inom Walthons fastighetsgrupp och arbetar främst med fastighetstransaktioner och allmän fastighetsrätt. Claudia biträder även regelbundet klienter i kapitalmarknadsrättsliga och bolagsrättsliga frågor.

Expertis
Fastighetsöverlåtelser
Bolagsrätt
Kapitalmarknad

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2023-
Baker McKenzie, 2022
Walthon Advokater, 2021-2022
Walthon Advokater, sommarnotarie, 2018-2019
Walthon Advokater, studentmedarbetare, 2018-2020

Utbildning
Jur.kand., Stockholms universitet, 2021

Språk
Svenska
Engelska