Clarissa Fröberg

Clarissa Fröberg

Partner / Advokat
073-312 01 80

Clarissa Fröberg har lång erfarenhet av arbete avseende företagsöverlåtelser och avtalsrättslig rådgivning. Clarissa arbetar vidare med rådgivning i bolagsrättsliga och marknadsrättsliga frågor. Clarissa också medlem av byråns German Desk och arbetar där främst med etableringar av tyska företag i Sverige och löpande affärsjuridisk rådgivning åt byråns tyska klienter. Clarissa företräder främst företag av alla storlekar, men också myndigheter.

Clarissa biträder byråns klienter med upprättande av avtal, avtalstolkning samt avtalsförhandling. Vidare biträder hon även byråns större och internationella klienter i samband med förvärv eller försäljning av verksamheter eller outsourcing av affärsområden. Vidare arbetar hon i ärenden rörande upprättande och förhandling av distributions- och återförsäljaravtal, aktieägaravtal samt finansierings- och säkerhetsavtal. Clarissa arbetar även med löpande rådgivning i marknadsrättsliga frågor samt juridiska frågor rörande e-handel.

Expertis
Bolagsrätt (Corporate)
Företagsöverlåtelser (M&A)
German Desk
Kommersiella avtal

ERFARENHET
Walthon Advokater, 2019-
MAQS Advokatbyrå, 2011-2018
Gärde Wesslau Advokatbyrå, 2006-2010
Norrmalmstorgs Advokatbyrå, 2006
Collector Finance & Law, 2005-2006
Gernandt & Danielsson, 2000-2005
Stockholms tingsrätt, 1999-2000
Advokatfirman Vinge, 1997-1998

UTBILDNING
Stockholm Universitet (jur. kand.), 1997
Christian Albrechts-Universität zu Kiel, Tyskland, 1996

SPRÅK
Svenska
Engelska
Tyska