Carolina Eriksson

Carolina Eriksson

Biträdande jurist
073-500 68 93

Carolina Eriksson är verksam inom Walthons fastighetsgrupp och arbetar med företagsöverlåtelser och allmän fastighetsrätt.

Expertis
Fastighetsöverlåtelser
Bolagsrätt
Kapitalmarknad

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2023-
Hannes Snellman, uppsatspraktikant, 2022
Widman & Co, trainee, 2020-2022

Utbildning
Jur.kand., Stockholms universitet, 2023

Språk
Svenska
Engelska