Anna Magnusson

Anna Magnusson

Advokat
072-231 63 31

Anna Magnusson är verksam inom Walthons fastighetsgrupp och arbetar främst med fastighetstransaktioner och allmän fastighetsrätt. Anna biträder även regelbundet klienter i kapitalmarknadsrättsliga och bolagsrättsliga frågor.

Expertis
Fastighetsöverlåtelser
Bolagsrätt
Kapitalmarknad

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2018-

Utbildning
Jur.kand., Stockholms universitet, 2018

Språk
Svenska
Engelska