Alva Johansson

Alva Johansson

Biträdande jurist
072-723 08 23

Alva Johansson är verksam inom Walthons fastighetsgrupp och arbetar främst med fastighetstransaktioner och allmän fastighetsrätt. Alva biträder även regelbundet klienter i kapitalmarknadsrättsliga och bolagsrättsliga frågor.

Expertis
Fastighetsöverlåtelser
Bolagsrätt
Kapitalmarknad

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2022-

Utbildning
Jur.kand., Karlstads universitet, 2022

Språk
Svenska
Engelska