Ulf Stigare

Advokat / Partner
Ulf Stigare

Ulf Stigare

Advokat / Partner
070-677 69 50

Ulf Stigare är specialiserad på processer och skiljeförfaranden. Han har en mycket omfattande ombudserfarenhet avseende såväl tvistemål som ekonomiska brottmål. Han har mycket framgångsrikt processat i både allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol, samt i mycket stor omfattning inför svenska och internationella skiljenämnder. Ulf arbetar även med europarättsliga och unionsrättsliga frågor.

Expertis
Tvistelösning

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2018-
Advokatfirman Nova, 2016–2018
Egen verksamhet, 1991–2015
Advokat och delägare i Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1988–1991
Tingstjänstgöring Stockholms tingsrätt, 1983–1984

Utbildning
Jur.kand., Lunds-/Stockholms universitet, 1982

Språk
Svenska
Engelska

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.