Sofia Lindstrand

Sofia Lindstrand

Biträdande jurist
072-699 62 01

Sofia Lindstrand arbetar främst med tvistelösning. Sofia deltar även i Walthons arbetsgrupp för insolvens och rekonstruktion.

Expertis
Tvistelösning
Insolvens och rekonstruktion

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2020 -
Attunda tingsrätt, 2017-2020

Utbildning
Jur.kand., Stockholms universitet, 2016

Språk
Svenska
Engelska