Rebecca Olsson

Rebecca Olsson

Biträdande jurist
073-500 73 33

Rebecca Olsson är verksam inom Walthons fastighetsgrupp och arbetar främst med fastighetstransaktioner och allmän fastighetsrätt. Rebecca biträder även regelbundet klienter i kapitalmarknadsrättsliga och bolagsrättsliga frågor.

Expertis
Fastighetsöverlåtelser
Bolagsrätt
Kapitalmarknad

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2022-

Utbildning
Jur.kand., Stockholms universitet, 2022

Språk
Svenska
Engelska